SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันเสาร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ลี

นายลิขิต ถิตย์รัศมี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
บริการ 112 ครั้ง
เสาร์
  
ถูกใจสุด ๆ เลยก้อ
ถูกใจอยู่ก้อ
ก็ OK นะ.พอใช้
พัฒนาอีกหน่อยนะจ๊ะ
ปรับปรุงหน่อยนะคนดี
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1