SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

กบ

นายมณฑล พร้อมสันเทียะ
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
บริการ 547 ครั้ง
ลาพักผ่อน
  
ถูกใจสุด ๆ เลยก้อ
ถูกใจอยู่ก้อ
ก็ OK นะ.พอใช้
พัฒนาอีกหน่อยนะจ๊ะ
ปรับปรุงหน่อยนะคนดี
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1