SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันจันทร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

  หรือ  
  หรือ  

ป็อบ

นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ

กบ

นายมณฑล พร้อมสันเทียะ
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1