SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

  หรือ  
  หรือ  

เพ็ญ

นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ

ปอ

นายชนัฐชัย ตาควัน
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อ

อ้อย

นางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ

สั้น

นางอรพิน น้อยบัวทอง
นักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ

แต๋ว

นางรักษ์ธภรณ์ นาลา
นักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ

กอไก่

น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
นักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ

วี

นางบุญทวี สมหมาย
นักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ

สินจัย

นางสาวสินจัย ถิตย์รัศมี
พนักงานราชการ

ติดต่อ
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1