แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว !

โดย. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร