SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ทูล

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา
บริการ 5 ครั้ง
ไปราชการกับ/ประไพวรรณ
  
ถูกใจสุด ๆ เลยก้อ
ถูกใจอยู่ก้อ
ก็ OK นะ.พอใช้
พัฒนาอีกหน่อยนะจ๊ะ
ปรับปรุงหน่อยนะคนดี
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1