SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

แดง

น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนโยบายและแผน
บริการ 5 ครั้ง
ไปราชการ
  
ถูกใจสุด ๆ เลยก้อ
ถูกใจอยู่ก้อ
ก็ OK นะ.พอใช้
พัฒนาอีกหน่อยนะจ๊ะ
ปรับปรุงหน่อยนะคนดี
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1