SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันศุกร์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

น้อย

นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
บริการ 5 ครั้ง
อยู่ สนง.
  
ถูกใจสุด ๆ เลยก้อ
ถูกใจอยู่ก้อ
ก็ OK นะ.พอใช้
พัฒนาอีกหน่อยนะจ๊ะ
ปรับปรุงหน่อยนะคนดี
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1