SERVICE MIND LOEI 1 TO BE 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

เปีย

นางปัทมา สิมพลา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บริการ 6 ครั้ง
อยู่ สนง.
 
ถูกใจสุด ๆ เลยก้อ
ถูกใจอยู่ก้อ
ก็ OK นะ.พอใช้
พัฒนาอีกหน่อยนะจ๊ะ
ปรับปรุงหน่อยนะคนดี
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 4201  
Version 2021.1